Moji bedževi

Oblast Aktivno slušanje

Aktivno slušanje – Zadatak 1 – Ocena 3

Ocena 3 na prvom zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 1 – Ocena 4

Ocena 4 na prvom zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 1 – Ocena 5

Ocena 5 na prvom zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 2 – Ocena 3

Ocena 3 na drugom zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 2 – Ocena 4

Ocena 4 na drugom zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 2 – Ocena 5

Ocena 5 na drugom zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 3 – Ocena 3

Ocena 3 na trećem zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 3 – Ocena 4

Ocena 4 na trećem zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Zadatak 3 – Ocena 5

Ocena 5 na trećem zadatku iz oblasti Aktivno slušanje.

Aktivno slušanje – Srebrni bedž

Aktivno slušanje je najvažnija komponenta interpersonalne komunikacije. Slušanje nije ono što se prosto dešava (samo čuti sagovornika), slušanje je jedan aktivan proces u kojem je doneta svesna odluka da se slušaju i shvate poruke sagovornika. Ono bi trebalo da bude neutralno, bez iznošenja sudova i procena, potpunim fokusiranjem na sagovornika i verbalnim i neverbalnim pokazivanjem takve pažnje. Time se pokazuje poštovanje i uvažavanje sagovornika kao ličnosti, zainteresovanost za ono što govori, i otvara mogućnost da kasnije i sami budemo pažljivo saslušani, te da izbegnemo moguće konflikte i nesporazume.

Da biste osvojili bedž  Aktivno slušanje, neophodno  je da uradite sva tri zadatka u okviru radionice, i da odgovorite na pitanja koja su priložena uz dva video klipa.

Aktivno slušanje – Zlatni bedž

Zlatni bedž za Aktivno slušanje pokazuje napredno vladanje sadržajem iz ove oblasti.

Oblast Neoptužujuće poruke

Neoptužujuće poruke – Srebrni bedž

Neoptužujuće ili ja-poruke su način saopštavanja pomoću kojeg otvoreno i jasno iskazujemo svoje opažanje situacije, svoja osećanja i potrebe u vezi sa tom situacijom i saopštavamo kako bismo želeli da naša potreba bude zadovoljena.

1 Required Steps

Neoptužujuće poruke – Zlatni bedž

Zlatni bedž za Neoptužujuće poruke pokazuje napredno vladanje sadržajem iz ove oblasti.

Oblast Samopouzdano reagovanje

Samopouzdano reagovanje – Srebrni bedž

U konfliktnim situacijama ljudi reaguju u osnovi na tri različita načina: napadački, povlačeći se i samopouzdano. Napadački tip reagovanja karakteriše vođenje računa isključivo o svojim potrebama i to je iskazano na grub (agresivan) i isključiv način, dok se druga strana ne uzima u obzir. U povlačećem reagovanju osoba prihvata i miri se sa situacijom koja joj je nametnuta, iako joj to ne odgovara, pri čemu više vodi računa o drugome nego o sebi.  Nažalost, ove dve vrste reagovanja se najčešće koriste u komunikaciji, i samo produbljuju nesporazum i potencijalni sukob. Samopozdano reagovanje je malo poznato i kao ponašanje još manje korišćeno, a može doprineti neuporedivo boljim rezultatima komunikacije i odnosima sa ljudima. U njemu je prisutno uvažavanje i razumevanje druge strane, iskazivanje sopstvene potrebe koju želimo da ostvarimo, kao i neagresivan način na koji se sve to saopštava.

 

1 Required Steps

Samopouzdano reagovanje – Zlatni bedž

Zlatni bedž za Samopouzdano reagovanje pokazuje napredno vladanje sadržajem iz ove oblasti.