Samopouzdano reagovanje – zadatak 2

Dramatizacija samopouzdanog reagovanja i snimanje video klipa    

Vaš zadatak je sada da formirate grupu od četiri člana i da zajednički osmislite neku situaciju iz svakodnevnog života u kojoj se može reagovati napadački, povlačeći i samopouzdano. Treba da smislite dve, tri rečenice dijaloga za svaku od te tri vrste reakcije i da kao pravi glumci dočarate kako to zaista izgleda u stvarnosti. Dvoje od vas će biti glumci koji izgovaraju tri kratka dijaloga, a dvoje će to snimiti kamerom ili mobilnim telefonom. Zatim će svaki član grupe postovati tu video dramatizaciju na svom profilu kao uslov za dobijanje zlatnog bedža.