Neoptužujuće poruke – zadatak 2

Vaš zadatak je da sada kada lako možete da prepoznate optužujuće poruke, pronadete neki karakterističan primer takvih poruka (na Internetu) u nekom domaćem filmu, seriji, pozorišnom komadu itd. i upload-ujete kratak video-klip (ne više od 5 minuta) sa takvim sadržajem. Ili, stavite link na kome se nalazi  video sadržaj sa optužujućim porukama, uz napomenu da se nalazi na pr. između 42. i 48. minuta prikazivanja. Navedite ime autora i naziv dela, ako to nije već naznačeno.