Aktivno slušanje – zadatak 1

Pogledajte priloženi video klip i dajte odgovore na sledeća pitanja:

1) Mislite li da su osobe u video klipu osećale da ih drugi slušaju?

2) Kako su se one osećale u ovoj situaciji?

3) Čime su to pokazivale (navedite sve verbalne i neverbalne znake koje možete da primetite)

4) Šta mislite kako se one osećaju u pogledu činjenice da će morati da rade zajedno u budućnosti?

Vrati se natrag na bedž Aktivno slušanje.