Samopouzdano reagovanje – Srebrni bedž

U konfliktnim situacijama ljudi reaguju u osnovi na tri različita načina: napadački, povlačeći se i samopouzdano. Napadački tip reagovanja karakteriše vođenje računa isključivo o svojim potrebama i to je iskazano na grub (agresivan) i isključiv način, dok se druga strana ne uzima u obzir. U povlačećem reagovanju osoba prihvata i miri se sa situacijom koja joj je nametnuta, iako joj to ne odgovara, pri čemu više vodi računa o drugome nego o sebi.  Nažalost, ove dve vrste reagovanja se najčešće koriste u komunikaciji, i samo produbljuju nesporazum i potencijalni sukob. Samopozdano reagovanje je malo poznato i kao ponašanje još manje korišćeno, a može doprineti neuporedivo boljim rezultatima komunikacije i odnosima sa ljudima. U njemu je prisutno uvažavanje i razumevanje druge strane, iskazivanje sopstvene potrebe koju želimo da ostvarimo, kao i neagresivan način na koji se sve to saopštava.

 

1 Required Steps