Lične profesionalne i socijalne veštine

Ovaj sajt je namenjen učenicima Prve kragujevačke gimnazije koji pohađaju nastavu Građanskog vaspitanja i uključeni su u GRASS projekt. Za svaku od ove tri komunikativne veštine, učenici sakupljaju bedževe koje dobijaju na osnovu urađenih zadataka. Učenici rade zadatke u okviru radionica i preko ovog sajta. Ocene dobijene na času se nalaze u delu sajta Moji bedževi. Finalni bedževi se osvajaju kompletiranjem domaćih zadataka za sledeće veštine:

Aktivno slušanje

Neoptužujuće poruke

Samopouzdano reagovanje